Startup Centrum Košice o.z.

Hviezdoslavova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovakia

IČO: 42327709

Bank Account

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK3709000000005082589623
SWIFT: GIBASKBX

<