Blog Posts

Final Feedback: A lot to do

So Eastsiders, some time ago we decided to make first few steps in lending a hand to very questionable and vague functioning of politics in our country. The event has passed and it’s time for another little push. This article needs to be a little longer to be comprehensive enough, so

Continue Reading

Final Feedback: Máme čo robiť

Tak Eastsideri, pred časom sme sa rozhodli spraviť pár prvých krokov v našej iniciatíve priložiť ruku aj k veľmi otáznemu a ťažko pochopiteľnému fungovaniu politiky v našej krajine. Event je za nami a je čas dať další push. Tento článok musí byť pre splnenie účelu relatívne dlhý a vyčerpávajúci, nedočkavým

Continue Reading

Vidly a pochodne nechajte doma!

Hello Eastside, takže dnes už máme jasné o čom Eastside Feedback bude – 4 reprezentanti 4 politických strán budú mať po 6 minút na pitch konkrétneho riešenia konkrétneho problému z celej svojej kampane. Potom bude nasledovať 10 minút feedbackov od nás, eastsiderov. Každý prezentjúci sa bude podľa pravidiel snažiť držať

Continue Reading

Eastcubator’s answer to politics

Okay Eastsiders, just like us, you probably couldn’t avoid the fact, that the elections are coming. Besides all else, we got reminded through emails, in which different political groups offered us business lectures for our community. “Hello, I have a question. I noticed that you had lectures with Sulík, or

Continue Reading

Odpoveď Eastcubatora politickým stranám

Takže eastsideri, takisto ako my, ani vy ste si nemohli nevšimnúť, že sa pomaly zvolebnieva. Nám sa to pripomenulo okrem iného aj prostredníctvom emailov, v ktorých sa nám z rôznych strán hromadne začínajú ponúkať prednášky pre našu komunitu. “Ahojte, mám takú otázku. Všimol som si, že boli u vás prednášky

Continue Reading

Site Footer