Final Feedback: A lot to do

So Eastsiders, some time ago we decided to make first few steps in lending a hand to very questionable and vague functioning of politics in our country. The event has passed and it’s time for another little push. This article needs to be a little longer to be comprehensive enough, so

Continue Reading

Final Feedback: Máme čo robiť

Tak Eastsideri, pred časom sme sa rozhodli spraviť pár prvých krokov v našej iniciatíve priložiť ruku aj k veľmi otáznemu a ťažko pochopiteľnému fungovaniu politiky v našej krajine. Event je za nami a je čas dať další push. Tento článok musí byť pre splnenie účelu relatívne dlhý a vyčerpávajúci, nedočkavým

Continue Reading

Vidly a pochodne nechajte doma!

Hello Eastside, takže dnes už máme jasné o čom Eastside Feedback bude – 4 reprezentanti 4 politických strán budú mať po 6 minút na pitch konkrétneho riešenia konkrétneho problému z celej svojej kampane. Potom bude nasledovať 10 minút feedbackov od nás, eastsiderov. Každý prezentjúci sa bude podľa pravidiel snažiť držať

Continue Reading

Eastcubator’s answer to politics

Okay Eastsiders, just like us, you probably couldn’t avoid the fact, that the elections are coming. Besides all else, we got reminded through emails, in which different political groups offered us business lectures for our community. “Hello, I have a question. I noticed that you had lectures with Sulík, or

Continue Reading

Odpoveď Eastcubatora politickým stranám

Takže eastsideri, takisto ako my, ani vy ste si nemohli nevšimnúť, že sa pomaly zvolebnieva. Nám sa to pripomenulo okrem iného aj prostredníctvom emailov, v ktorých sa nám z rôznych strán hromadne začínajú ponúkať prednášky pre našu komunitu. “Ahojte, mám takú otázku. Všimol som si, že boli u vás prednášky

Continue Reading

Ja, Stanley Mácha

V Eastcubatore sa snažíme dať eastsidu to, čo vyzerá, že mu chýba. Stále sa to ale snažíme robiť trochu tak po svojom, hlavne aby sme boli v strehu. Keďže som začal celú tú iniciatívu s novým webom,  “cool”, “autentickým” a “čitateľným” blogom, asi by som mal byť aj prvým, ktorý prispeje. Najlepšie, s čím

Continue Reading

Me, Stanley Mácha

In Eastcubator we try to give eastside what seems to be missing, but we always try to also nudge it slightly our way, just to keep ourselves up ’n alive. Since I started the whole initiative to make the new web with new blog, make the blog “cool”,” authentic” and “worth

Continue Reading

First year at Eastside

birthday cake

In spring 2014 a small party of people from Košice, the one behind Košice’s Startup Weekend a few small Hackathons, decided to reopen the closed coworking Eastcubator as a space where young people would meet, work and create. After lenghty and difficult reconstruction full of both kind and unkind moments

Continue Reading

Prvý rok na Eastside

krajanie torty

Na jar 2014 sa partia ľudí z Košíc, ktorá stála za Košickým Startup Weekendom a malými Hackathonmi rozhodla oživiť vtedy už uzavretý startupový coworking Eastcubator, ako priestor kde sa mladí startupisti môžu stretávať, pracovať a tvoriť. Po dlhej a náročnej rekonštrukcii, ktorú poznačilo veľa milých aj nemilých momentov sa podarilo

Continue Reading

Site Footer