Me, Marek Lavčák

Eastcubator just celebrated it’s first year. In man’s life a year is just a fraction but this one gave a lot of good and bad not only to me. Day-to-day we are going head-on against allegations, that there are not appropriate conditions to do global-scale business in eastern Slovakia and that if

Continue Reading

Ja, Marek Lavčák

Eastcubator oslávil nedávno jeden rok. V živote človeka je to len malý zlomok, no tento rok dal nielen mne neskutočne veľa dobrého aj zlého. Denno-denne sa snažíme ísť hlavou proti tvrdeniam, že na východe nie je vhodné prostredie na svetové podnikanie a ak chcete  postaviť firmu so slovenským, prípadne svetovým potenciálom, musíte

Continue Reading

Site Footer