Tri impulzy rastu

Za rozvoj spoločnosti ako takej vďačíme obchodu. Spoločenstvá, ktoré nemuseli bojovať o každodenné prežitie, ale mali možnosť stretávať sa s okolitým svetom, vymieňať si medzi sebou tovary či vedomosti, napredovali a rástli oveľa rýchlejšie. Vznikali z nich slávne staroveké národy.

Obchod a potreba zaznamenávať transakcie a domáce „účtovníctvo“ viedli k vytvoreniu písma, rozvoju vzdelávania a k vzniku školy ako inštitúcie.

Neskôr to boli práve školy, ktoré podporovali rast štátov a ríš tým, že pripravovali úradníkov pre riadenie štátneho aparátu.

V novodobej histórii to boli vynálezcovia a inovátori, ktorí priniesli nové zariadenia a technológie na zjednodušenie života a práce.

11164581_922569617807061_728339174798731803_o-1-565x376

Obchod – vzdelanie – inovácie. V dnešnej dobe potrebuje moderný národ kombináciu všetkých troch prvkov, ak chce napredovať. Úlohou stredných a vysokých škôl je na jednej strane produkovať vzdelaných a pripravených ľudí. Na druhej strane sa predovšetkým od univerzít očakáva, že budú spolupracovať s priemyslom a vyvíjať nové technológie, ktoré umožnia miestnemu hospodárstvu získať miesto na svetovom trhu. Niekedy vzniknú tie najdôležitejšie podniky z najnepravdepodobnejších podnikateľských zoskupení. Stačí mať ten správny biznis plán a obchodné myslenie.

Je šťastím, že aj Košice majú inštitúciu, ktorá podporuje potrebu výskumu a vývoja, a naviac je ochotná pomôcť aj malým iniciatívam startupov a univerzitných spin-offov. Technická univerzita v Košiciach založila vlastné startupové centrum a každoročne vyhlasuje súťaž startupov pre svojich študentov.

Okrem toho je neodmysliteľným partnerom košického Startup Weekendu a už po štvrtý raz hosťuje naše podujatie vo svojich priestoroch, po tretíkrát v univerzitnej knižnici TUKE. Prepája všetky tri prvky tým správnym spôsobom, a preto jej za všetku podporu ďakujeme.

autor: Dorota Liptáková

logo tuke

I am a final year student of engineer degree in filed of financial management at Economical University in Košice. Lately I spend my time writing articles, reports, blog posts... I'm not a stranger to the world of copywriting and marketing.

Site Footer